ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สู่องค์กรคุณธรรม : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

 • Barcode: 19017
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2564
 • จำนวนหน้า: 97 หน้า : ตาราง
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: ภาวะผู้นำ
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 57/2564
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ
 • Download: 0

Views: 22

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สู่องค์กรคุณธรรม :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
Tag 082^aวจ 57/2564
Tag 100^aพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2564
Tag 300^a97 หน้า :^bตาราง
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
Tag 650^aภาวะผู้นำ
Tag 710^aสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง