แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ สุเทพ ปาลสาร

 • Barcode: 19015
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: สุเทพ ปาลสาร
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2564
 • จำนวนหน้า: 107 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: ภาษาอังกฤษ--การเรียนการสอน
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 55/2564
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ
 • Download: 0

Views: 26

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cสุเทพ ปาลสาร
Tag 082^aวจ 55/2564
Tag 100^aสุเทพ ปาลสาร
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2564
Tag 300^a107 หน้า
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
Tag 650^aภาษาอังกฤษ--การเรียนการสอน
Tag 710^aสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง