แนวทางป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียน นักศึกษา แบบมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ เสถียร อุตวัต

 • Barcode: 19001
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: เสถียร อุตวัต
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2564
 • จำนวนหน้า: 68 หน้า : ตาราง
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: พฤติกรรมนักเรียน, การทะเลาะวิวาท--นักเรียน
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 41/2564
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ
 • Download: 1

Views: 30

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aแนวทางป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียน นักศึกษา แบบมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cเสถียร อุตวัต
Tag 082^aวจ 41/2564
Tag 100^aเสถียร อุตวัต
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2564
Tag 300^a68 หน้า :^bตาราง
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
Tag 650^aพฤติกรรมนักเรียน,
^aการทะเลาะวิวาท--นักเรียน
Tag 710^aสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง