แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดน่าน : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ ณันศภรณ์ นิลอรุณ

 • Barcode: 18970
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: ณันศภรณ์ นิลอรุณ
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2564
 • จำนวนหน้า: 128 หน้า : ตาราง
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: เครือข่าย, คุณภาพการศึกษา
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 10/2564
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ
 • Download: 1

Views: 32

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดน่าน :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cณันศภรณ์ นิลอรุณ
Tag 082^aวจ 10/2564
Tag 100^aณันศภรณ์ นิลอรุณ
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2564
Tag 300^a128 หน้า :^bตาราง
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
Tag 650^aเครือข่าย,
^aคุณภาพการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 710^aสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง