การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ กฤต สุวรรณพรหม

 • Barcode: 18967
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: กฤต สุวรรณพรหม
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2564
 • จำนวนหน้า: 84 หน้า : ภาพประกอบ
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: การศึกษา--ความเสมอภาค
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 07/2564
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ
 • Download: 0

Views: 47

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cกฤต สุวรรณพรหม
Tag 082^aวจ 07/2564
Tag 100^aกฤต สุวรรณพรหม
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2564
Tag 300^a84 หน้า :^bภาพประกอบ
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
Tag 650^aการศึกษา--ความเสมอภาค
Tag 710^aสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง