แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ วชิรพันธ์ นาคก้อน

 • Barcode: 18961
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: วชิรพันธ์ นาคก้อน
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2564
 • จำนวนหน้า: ก-ฎ, 116 หน้า : ตาราง
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: สมรรถนะการทำงาน, นิติกร
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 01/2564
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ
 • Download: 6

Views: 88

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของนิติกร สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cวชิรพันธ์ นาคก้อน
Tag 082^aวจ 01/2564
Tag 100^aวชิรพันธ์ นาคก้อน
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
Tag 250^a1
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2564
Tag 300^aก-ฎ, 116 หน้า :^bตาราง
Tag 650^aสมรรถนะการทำงาน, นิติกร
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง