ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 (การศึกษาสมบูรณ์)/ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์

 • Barcode: 18845
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย, 2560
 • จำนวนหน้า: 116 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: การศึกษา--ไทย
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9786164455269
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 370 ส876ป
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 35

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 (การศึกษาสมบูรณ์)/^cสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
Tag 020^a9786164455269
Tag 082^a370^bส876ป
Tag 100^aสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย,^c2560
Tag 300^a116 หน้า
Tag 650^aการศึกษา--ไทย
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง