ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

 • Barcode: 18844
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 • จำนวนหน้า: 227 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: ผู้นำ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารงานบุคคล
 • หมวดหมู่หนังสือ: ทรัพยากรมนุษย์
 • ISBN: 9789740337928
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 658.3 ศ439ผ
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 38

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/^cศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
Tag 020^a9789740337928
Tag 082^a658.3^bศ439ผ
Tag 100^aศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561
Tag 300^a227 หน้า
Tag 650^aผู้นำ,
^aการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,
^aการบริหารงานบุคคล
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.