ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ/ ไพฑูรย์ สินลารัตน์

 • Barcode: 18843
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 • จำนวนหน้า: 64 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: การศึกษา--ปรัชญา
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9786164061750
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 370.1 พ975ป
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 34

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ/^cไพฑูรย์ สินลารัตน์
Tag 020^a9786164061750
Tag 082^a370.1^bพ975ป
Tag 100^aไพฑูรย์ สินลารัตน์
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2558
Tag 300^a64 หน้า
Tag 650^aการศึกษา--ปรัชญา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง