ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น /ไพฑูรย์ สินลารัตน์

 • Barcode: 18842
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 • จำนวนหน้า: 169 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 12
 • หัวเรื่อง: การศึกษา--ปรัชญา
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9789740330349
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 370.1 พ975ป
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 42

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น^c/ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Tag 020^a9789740330349
Tag 082^a370.1^bพ975ป
Tag 100^aไพฑูรย์ สินลารัตน์
Tag 250^a12
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561
Tag 300^a169 หน้า
Tag 650^aการศึกษา--ปรัชญา
Tag 856^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง