กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21/ วัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์

 • Barcode: 18678
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560
 • จำนวนหน้า: 274 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 12
 • หัวเรื่อง: การพัฒนาการคิด--แง่การศึกษา
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9786164407374
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 371.102 ว112ก
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 65

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21/^cวัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ์
Tag 020^a9786164407374
Tag 100^aวัชรา เล่าเรียนดี และคณะ
Tag 250^a12
Tag 260^aนครปฐม :^bเพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด,^c2560
Tag 300^a274 หน้า
Tag 650^aการพัฒนาการคิด--แง่การศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 082^a371.102^bว112ก

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง