ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0/ สุคนธ์ สินธพานนท์

 • Barcode: 18668
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: สุคนธ์ สินธพานนท์
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2560
 • จำนวนหน้า: 280 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: ครู, การศึกษา--ไทย
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9786164455559
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 370.1523 ส415ค
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 27

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0/^cสุคนธ์ สินธพานนท์
Tag 020^a9786164455559
Tag 082^a370.1523^bส415ค
Tag 100^aสุคนธ์ สินธพานนท์
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^b9119 เทคนิคพริ้นติ้ง,^c2560
Tag 300^a280 หน้า
Tag 650^aครู,
^aการศึกษา--ไทย
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง