ความสุขของกะทิ/ งามพรรณ เวชชาชีวะ

 • Barcode: 18650
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: งามพรรณ เวชชาชีวะ
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวสำนัพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562
 • จำนวนหน้า: 116 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 108
 • หัวเรื่อง: นวนิยาย
 • หมวดหมู่หนังสือ: นิยาย, วรรณกรรม
 • ISBN: 9786161815394
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: น ง266ค
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 29

รายละเอียด

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประเภทนวนิยาย ประจำปี พ.ศ. 2549

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aความสุขของกะทิ/^cงามพรรณ เวชชาชีวะ
Tag 020^a9786161815394
Tag 082^a^bง266ค
Tag 100^aงามพรรณ เวชชาชีวะ
Tag 250^a108
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bแพรวสำนัพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,^c2562
Tag 300^a116 หน้า
Tag 500^aวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประเภทนวนิยาย ประจำปี พ.ศ. 2549
Tag 650^aนวนิยาย
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.