กล้าที่จะถูกเกลียด/ อิชิโร, คิชิมิ และ ฟุมิทะเกะ, โคะกะ

Views: 49

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากคำสอนที่ถูกเก็บงำไว้มากกว่า 100 ปี ของอัลเฟรด แอดเลอร์ นักจิตวิทยาผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการพัฒนาตนเอง และกลายเป็นคัมภีร์ที่ชาวญี่ปุ่นหลายล้านคนนำไปใช้ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการ คุณเองก็ทำแบบนั้นได้เช่นกัน สิ่งเดียวที่ต้องทำ คือ กล้าที่จะถูกเกลียด

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aกล้าที่จะถูกเกลียด/^cอิชิโร, คิชิมิ และ ฟุมิทะเกะ, โคะกะ
Tag 020^a9786162871429
Tag 082^a158.1^bอ232ก
Tag 100^aคิชิมิ อิชิโร และคณะ
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bวีเลิร์น,^c2559
Tag 300^a313 หน้า
Tag 500^aหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากคำสอนที่ถูกเก็บงำไว้มากกว่า 100 ปี ของอัลเฟรด แอดเลอร์ นักจิตวิทยาผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการพัฒนาตนเอง และกลายเป็นคัมภีร์ที่ชาวญี่ปุ่นหลายล้านคนนำไปใช้ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการ คุณเองก็ทำแบบนั้นได้เช่นกัน สิ่งเดียวที่ต้องทำ คือ กล้าที่จะถูกเกลียด
Tag 650^aการพัฒนาตนเอง
จิตวิทยา
Tag 700^aโยซุเกะ, นิพดา เขียวอุไร; ผู้แปล
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง