กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์/ ภาวิณี เพชรสว่าง

 • Barcode: 18633
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ภาวิณี เพชรสว่าง
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 • จำนวนหน้า: 177 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: การบริหารงานบุคคล, การวางแผนกำลังคน
 • หมวดหมู่หนังสือ: ทรัพยากรมนุษย์
 • ISBN: 9789740337430
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 658.3 ภ273ก
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 28

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์/^cภาวิณี เพชรสว่าง
Tag 020^a9789740337430
Tag 082^a658.3^bภ273ก
Tag 100^aภาวิณี เพชรสว่าง
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561
Tag 300^a177 หน้า
Tag 650^aการบริหารงานบุคคล,
^aการวางแผนกำลังคน
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.