เกลียดวันศุกร์รักวันจันทร์/ จอน เอคัฟฟ์

Views: 44

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aเกลียดวันศุกร์รักวันจันทร์/^cจอน เอคัฟฟ์
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 020^a9786161820237
Tag 082^a650.14^bอ885ก
Tag 100^aเอคัฟฟ์, จอน; ผู้แต่ง. ทรงพล ศุขสุเมฆ และ ดรุณี แซ่ลิ่ว; ผู้แปล
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bอมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,^c2560
Tag 300^a318 หน้า
Tag 650^aการพัฒนาอาชีพ

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง