โรงเรียนหลากวัฒนธรรม นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม/ ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

 • Barcode: 18509
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 • จำนวนหน้า: 217 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม, พหุวัฒนธรรมนิยม
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9789740337805
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 370.117 ฐ349ร
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 26

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aโรงเรียนหลากวัฒนธรรม นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม/^cฐิติมดี อาพัทธนานนท์
Tag 020^a9789740337805
Tag 082^a370.117^bฐ349ร
Tag 100^aฐิติมดี อาพัทธนานนท์
Tag 250^a1
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561
Tag 300^a217 หน้า
Tag 650^aการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม,
^aพหุวัฒนธรรมนิยม
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง