การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา/ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

Views: 47

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aการศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา/^cไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ
Tag 020^a9789740337867
Tag 082^a370.9593^bพ976ก
Tag 100^aไพฑูรย์ สินลารัตน์
Tag 250^a6
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2562
Tag 300^a237 หน้า
Tag 650^aการศึกษา--ไทย,
^aการพัฒนาการศึกษา
Tag 700^aสินธวา คามดิษฐ์,ู^eผู้แต่งร่วม
^aเฉลิมชัย มนูเสวต,^eผู้แต่งร่วม
^aวาสนา วิสฤตาภา,^eผู้แต่งร่วม
^aนักรบ หมี้แสน,^eผู้แต่งร่วม
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง