กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ รัชพร วรรณคำ

 • Barcode: 18116
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: รัชพร วรรณคำ
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2563.
 • จำนวนหน้า: ก-ญ, 84 หน้า : ตาราง
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: การบริหารจัดการศึกษา
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 01/2563
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ
 • Download: 2

Views: 72

* ไม่มีไฟล์ e-Book *

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cรัชพร วรรณคำ
Tag 082^aวจ 01/2563
Tag 100^aรัชพร วรรณคำ
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2563.
Tag 300^aก-ญ, 84 หน้า :^bตาราง
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
Tag 650^aการบริหารจัดการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 250^a1

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง