การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด/ สุวิทย์ มูลคำ และคณะ

 • Barcode: 17983
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: สุวิทย์ มูลคำ
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : อี เค บุ๊คส์, 2551
 • จำนวนหน้า: 216 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 3
 • หัวเรื่อง: ทักษะทางการคิด, การสอน--แผนการสอน
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9749413644
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 371.3028 ส881ก
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 32

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 245^aการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด/^cสุวิทย์ มูลคำ และคณะ
Tag 020^a9749413644
Tag 082^a371.3028^bส881ก
Tag 100^aสุวิทย์ มูลคำ
Tag 250^a3
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bอี เค บุ๊คส์,^c2551
Tag 300^a216 หน้า
Tag 650^aทักษะทางการคิด,
^aการสอน--แผนการสอน
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง