กัดไม่ปล่อย = Execution/ แลร์รี่ บอสสิตี้, แรม ชารัน ; แปลโดย สุรพล สุทธิสารสุนทร.

Views: 60

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 020^a9749906675
Tag 082^a658^bบ198ก
Tag 100^aบอสสิตี้, แลร์รี่.
Tag 245^aกัดไม่ปล่อย = Execution/^cแลร์รี่ บอสสิตี้, แรม ชารัน ; แปลโดย สุรพล สุทธิสารสุนทร.
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,^c2548.
Tag 300^a272 หน้า.
Tag 650^aการจัดการธุรกิจ
^aการบริหารธุรกิจ
Tag 700^aชารัม, แรม,^eผู้แต่งร่วม.
^aสุรพล สุทธิสารสุนทร,^eผู้แปล.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 250^a1