90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ = The First 90 days in government/ ปีเตอร์ เอช เดลี, ไมเคิล วัตกินส์, เคท รีวิส ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล

Views: 51

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 020^a9789744140555
Tag 082^a352.3^bด573ก
Tag 100^aเดลี, ปีเตอร์ เอช
Tag 245^a90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ =^bThe First 90 days in government/^cปีเตอร์ เอช เดลี, ไมเคิล วัตกินส์, เคท รีวิส ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล
Tag 246^aThe First 90 days in government.
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bเอ็กซเปอร์เน็ท,^c2551
Tag 300^a371 หน้า :^bภาพประกอบ
Tag 650^aการบริหารรัฐกิจ
^aผู้นำของรัฐ
^aภาวะผู้นำ
Tag 700^aวัตกินส์, ไมเคิล,^eผู้แต่งร่วม
^aรีวิส, เคท,^eผู้แต่งร่วม.
^aณัฐยา สินตระการผล,^eผู้แปล
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 250^a1