มาตรการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/ สมบูรณ์ อรุณพงษ์

 • Barcode: 16743
 • ประเภท: งานวิจัย
 • ผู้แต่ง: สมบูรณ์ อรุณพงษ์
 • สำนักพิมพ์: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2558
 • จำนวนหน้า: 87 หน้า : ตาราง
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: การจัดการศึกษา--วิจัย, นบส.ศธ. รุ่นที่ 5
 • หมวดหมู่หนังสือ: IS ของหลักสูตร นบส.ศธ.
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: วจ 01/2558
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 37

รายละเอียด

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 100^aสมบูรณ์ อรุณพงษ์
Tag 245^aมาตรการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 :^bรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/^cสมบูรณ์ อรุณพงษ์
Tag 260^aนครปฐม :^bสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา,^c2558
Tag 300^a87 หน้า :^bตาราง
Tag 500^aหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
Tag 610^aสำนักงานศึกษาธิการภาค 5.
Tag 650^aการจัดการศึกษา--วิจัย,
^aนบส.ศธ. รุ่นที่ 5
Tag 710^aสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 082^aวจ^b01/2558

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง