การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency = Innovation to the core/ Peter Skarzynski, Rowan Gibson ; แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล.

Views: 23

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008170830s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9789744141347
Tag 082^a658^bส112ก
Tag 100^aสการ์ซินสกี้, ปีเตอร์.
Tag 245^aการสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency =^bInnovation to the core/^cPeter Skarzynski, Rowan Gibson ; แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล.
Tag 246^aInnovation to the core.
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bเอ็กซเปอร์เน็ท,^c2553.
Tag 300^a440 หน้า :^bภาพประกอบ.
Tag 650^aการจัดการธุรกิจ
^aธุรกิจ
Tag 700^aกิ๊บสัน, โรแวน,^eผู้แต่งร่วม.
^aณัฐยา สินตระการผล,^eผู้แปล.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.