รู้ทันความเสี่ยง = Risk intelligence/ David Apgar ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฐยา สินตระการผล.

 • Barcode: 09020
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: แอพการ์, เดวิด., วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฐยา สินตระการผล
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
 • จำนวนหน้า: 335 หน้า : ตาราง.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: การบริหารความเสี่ยง การจัดการธุรกิจ
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9789744140357
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 658.155 อ761ร
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 38

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008170830s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9789744140357
Tag 082^a658.155^bอ761ร
Tag 100^aแอพการ์, เดวิด.
Tag 245^aรู้ทันความเสี่ยง =^bRisk intelligence/^cDavid Apgar ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฐยา สินตระการผล.
Tag 246^aRisk intelligence.
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bเอ็กซเปอร์เน็ท,^c2550.
Tag 300^a335 หน้า :^bตาราง.
Tag 650^aการบริหารความเสี่ยง
^aการจัดการธุรกิจ
Tag 700^aวีรวุธ มาฆะศิรานนท์,^eผู้แปล.
^aณัฐยา สินตระการผล,^eผู้แปลร่วม.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสือจากผู้แต่งเดียวกัน