การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม = Network building and participatory/ ประยูร อัครบวร,ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กมลทิพย์ ศรีนาเศษ.

 • Barcode: 08676
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ประยูร อัครบวร., ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กมลทิพย์ ศรีนาเศษ
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
 • จำนวนหน้า: 89 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: การมีส่วนร่วมทางการศึกษา การบริหารการศึกษา
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9786165511308
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 371.2 ช613ค
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 33

รายละเอียด

โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555.

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008160603s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9786165511308
Tag 082^a371.2^bช613ค
Tag 100^aประยูร อัครบวร.
Tag 245^aการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม =^bNetwork building and participatory/^cประยูร อัครบวร,ไพฑูรย์ สินลารัตน์, กมลทิพย์ ศรีนาเศษ.
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2553.
Tag 300^a89 หน้า.
Tag 440^aชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา.
Tag 500^aโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555.
Tag 650^aการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
^aการบริหารการศึกษา
Tag 700^aไพฑูรย์ สินลารัตน์,^eผู้แต่งร่วม.
^aกมลทิพย์ ศรีนาเศษ,^eผู้แต่งร่วม.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.