สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อสังคม/ วิจารณ์ พานิช.

 • Barcode: 06230
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: วิจารณ์ พานิช.
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
 • จำนวนหน้า: 27 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: การบริหารองค์ความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9745596299
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 371.12 ว72ส
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 26

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008110620s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9745596299
Tag 082^a371.12^bว72ส
Tag 100^aวิจารณ์ พานิช.
Tag 245^aสถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อสังคม/^cวิจารณ์ พานิช.
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,^c2547.
Tag 300^a27 หน้า.
Tag 440^aสิ่งพิมพ์ สกศ.;^vอันดับที่ 24/2547.
Tag 650^aการบริหารองค์ความรู้
^aองค์การแห่งการเรียนรู้
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.