การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่/ วิจารณ์ พานิช.

 • Barcode: 05873
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: วิจารณ์ พานิช.
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
 • จำนวนหน้า: 37 หน้า : ภาพประกอบ.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9742414645
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 371.12 ส691ก
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 28

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008110503s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9742414645
Tag 082^a371.12^bส691ก
Tag 100^aวิจารณ์ พานิช.
Tag 245^aการสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่/^cวิจารณ์ พานิช.
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ^c2545.
Tag 300^a37 หน้า :^bภาพประกอบ.
Tag 650^aการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.