รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์/ วิจารณ์ พานิช [และคณะ].

 • Barcode: 05806
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: วิจารณ์ พานิช.
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
 • จำนวนหน้า: 182 หน้า : ตาราง.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐาน นิวซีแลนด์ การศึกษาขั้นอุดมศึกษา มาตรฐาน นิวซีแลนด์ ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน นิวซีแลนด์ การศึกษา นิวซีแลนด์ ประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา มาตรฐาน การศึกษา มาตรฐาน การประเมิน
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9742412006
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 379.1580993 ส691ร
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 25

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008110429s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9742412006
Tag 082^a379.1580993^bส691ร
Tag 100^aวิจารณ์ พานิช.
Tag 245^aรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา :^bกรณีศึกษานิวซีแลนด์/^cวิจารณ์ พานิช [และคณะ].
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,^c2544.
Tag 300^a182 หน้า :^bตาราง.
Tag 440^aสิ่งพิมพ์ สกศ. ;^vอันดับที่ 69/2544.
Tag 650^aสถาบันอุดมศึกษา^xมาตรฐาน^zนิวซีแลนด์
^aการศึกษาขั้นอุดมศึกษา^xมาตรฐาน^zนิวซีแลนด์
^aประกันคุณภาพการศึกษา^xมาตรฐาน^zนิวซีแลนด์
^aการศึกษา^zนิวซีแลนด์
^aประกันคุณภาพการศึกษา
^aการศึกษา^xมาตรฐาน
^aการศึกษา^xมาตรฐาน^xการประเมิน
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.