รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ พรอัญชลี พุกชาญค้า, อรพินธ์ สอนสลับ

Views: 46

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 082^a01สคบศ^bพ296ก
Tag 100^aพรอัญชลี พุกชาญค้า
Tag 245^aรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/^cพรอัญชลี พุกชาญค้า, อรพินธ์ สอนสลับ
Tag 260^aม.ป.ท. :^bสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,^c2550
Tag 300^a213 หน้า :^bภาพประกอบ; ตาราง
Tag 700^aอรพินธ์ สอนสลับ,^eผู้แต่งร่วม
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.
Tag 650^aตัวบ่งชี้ทางการศึกษา

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง