วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา/ เพ็ญศรี ดุ๊ก

Views: 43

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100810s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9745832502
Tag 082^a495.917^bว394
Tag 100^aเพ็ญศรี ดุ๊ก
Tag 245^aวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา/^cเพ็ญศรี ดุ๊ก
Tag 260^aกรุงเทพ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2536
Tag 300^a652 หน้า
Tag 650^aภาษาไทย--ภาษาถิ่น
^aวรรณากรรมพื้นบ้าน--ไทย
Tag 700^aปิยนาถ บุนนาค
^aไพฑูรย์ สินลารัตน์
^aวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสือจากผู้แต่งเดียวกัน