ศิลปะมอบหมายงานให้งานสำเร็จ/ เดล ดี. แม็กคองกี

 • Barcode: 02870
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: เดล ดี. แม็กคองกี, นพดล เวชสวัสดิ์
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533
 • จำนวนหน้า: 295 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: การบริหารงานบุคคล
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 658.3 ม281ศ
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 53

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100715s||||||||th 000 0 tha d
Tag 082^a658.3^bม281ศ
Tag 100^aเดล ดี. แม็กคองกี
Tag 245^aศิลปะมอบหมายงานให้งานสำเร็จ/^cเดล ดี. แม็กคองกี
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2533
Tag 300^a295 หน้า
Tag 650^aการบริหารงานบุคคล
Tag 700^aนพดล เวชสวัสดิ์
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.