การวิจัยทางการศึกษา: หลักและวิธีการสำหรับนักวิจัย/ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สำลี ทองธิว, บรรณาธิการ.

 • Barcode: 02257
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สำลี ทองธิว
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
 • จำนวนหน้า: 412 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: พิมพ์ครั้งที่ 5
 • หัวเรื่อง: วิจัย การศึกษา วิจัย วิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9746327399
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 370.78 ก514
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 24

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100603s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9746327399
Tag 082^a370.78^bก514
Tag 245^aการวิจัยทางการศึกษา:^bหลักและวิธีการสำหรับนักวิจัย/^cไพฑูรย์ สินลารัตน์, สำลี ทองธิว, บรรณาธิการ.
Tag 250^aพิมพ์ครั้งที่ 5
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2538.
Tag 300^a412 หน้า.
Tag 650^aวิจัย
^aการศึกษา^xวิจัย
^aวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Tag 700^aไพฑูรย์ สินลารัตน์,^eบรรณาธิการ.
^aสำลี ทองธิว,^eบรรณาธิการ.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.