รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา/ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

 • Barcode: 01286
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: -
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2545
 • จำนวนหน้า: 272 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: 1
 • หัวเรื่อง: การศึกษา--วิจัย, การศึกษา--การประเมิน, ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
 • หมวดหมู่หนังสือ: การศึกษา
 • ISBN: 9749545230
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 371.2 ส691ก
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 40

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Tag 020^a9749545230
Tag 082^a371.2^bส691ก
Tag 110^aสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
Tag 245^aรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา/^cสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
Tag 260^aกรุงเทพฯ :^bธารอักษร,^c2545
Tag 300^a272 หน้า
Tag 650^aการศึกษา--วิจัย,
^aการศึกษา--การประเมิน,
^aตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
Tag 850^aห้องสมุด สคบส.
Tag 250^a1

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง