บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ= Leadership development/ โดย จอร์จ ชินน์ ; เรียบเรียงโดย นพดล เวชสวัสดิ์.

 • Barcode: 00437
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ชินน์, จอร์จ, นพดล เวชสวัสดิ์
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532.
 • จำนวนหน้า: 372 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: บุคลิกภาพ ผู้ำนำ
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9745090085
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 157 ช235บ
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 30

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100513s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9745090085
Tag 082^a157^bช235บ
Tag 100^aชินน์, จอร์จ
Tag 245^aบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ=^bLeadership development/^cโดย จอร์จ ชินน์ ; เรียบเรียงโดย นพดล เวชสวัสดิ์.
Tag 246^aLeadership development.
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2532.
Tag 300^a372 หน้า.
Tag 650^aบุคลิกภาพ
^aผู้ำนำ
Tag 700^aนพดล เวชสวัสดิ์,^eผู้เรียบเรียง.
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.