คู่มือการใช้โปรแกรมAccess For Window/ สมพงษ์ คนคล่อง.

 • Barcode: 00011
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: สมพงษ์ คนคล่อง
 • สำนักพิมพ์: ปทุมธานี: สกายบุ๊ค, 2538.
 • จำนวนหน้า: 276 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: พิมพ์ครั้งที่ 2.
 • หัวเรื่อง: ู โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 005.369
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 22

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100503s||||||||th 000 0 tha d
Tag 082^a005.369
Tag 100^aสมพงษ์ คนคล่อง,^cร.อ.
Tag 245^aคู่มือการใช้โปรแกรมAccess For Window/^cสมพงษ์ คนคล่อง.
Tag 250^aพิมพ์ครั้งที่ 2.
Tag 260^aปทุมธานี:^bสกายบุ๊ค,^c2538.
Tag 300^a276 หน้า.
Tag 650^aโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.

หนังสือจากผู้แต่งเดียวกัน