ชุดค้นหาฉับไวMicrosoft Power Point 4สำหรับวินโดวส์ นเรศน์ ปัญญานนทชัย

 • Barcode: 00010
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: Stephen L.Nelson
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538
 • จำนวนหน้า: 230หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่: พิมพ์ครั้งที่1
 • หัวเรื่อง: โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 005.369
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 25

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100503s||||||||th 000 0 tha d
Tag 082^a005.369
Tag 100^aStephen L.Nelson
Tag 245^aชุดค้นหาฉับไวMicrosoft Power Point 4สำหรับวินโดวส์ ^cนเรศน์ ปัญญานนทชัย
Tag 250^aพิมพ์ครั้งที่1
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2538
Tag 300^a230หน้า
Tag 650^aโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.