ภาวะผู้นำและการจูงใจ= Leadership and motivation/ พรนพ พุกกะพันธ์.

 • Barcode: 00009
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: พรนพ พุกกะพันธุ์.
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ จามจุรีโปรดักท์, 2544.
 • จำนวนหน้า: 353 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การจูงใจ
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9748706915
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 658.409 พ244 ภ
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 30

Review สำหรับหนังสือเล่มนี้

คุณสุทิน ธรรมสุวรรณ – 9 มิถุนายน 2565

afasdf

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100503s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9748706915
Tag 082^a658.409^bพ244 ภ
Tag 100^aพรนพ พุกกะพันธุ์.
Tag 245^aภาวะผู้นำและการจูงใจ=^bLeadership and motivation/^cพรนพ พุกกะพันธ์.
Tag 246^aLeadership and motivation.
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bโรงพิมพ์ จามจุรีโปรดักท์,^c2544.
Tag 300^a353 หน้า.
Tag 650^aภาวะความเป็นผู้นำ
^aการทำงานเป็นทีม
^aการจูงใจ
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.