การใช้ INTERNET ระบบ UNIX & WINDOWS/ พรทิพย์ โล่ห์เลขา.

 • Barcode: 00006
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: พรทิพย์ โล่ห์เลขา.
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์, 2539
 • จำนวนหน้า: 215 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: ข่ายงานคอมพิวเตอร์
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: 9748938417
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 004.67 พ239ก
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 21

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100503s||||||||th 000 0 tha d
Tag 020^a9748938417
Tag 082^a004.67^bพ239ก
Tag 100^aพรทิพย์ โล่ห์เลขา.
Tag 245^aการใช้ INTERNET ระบบ UNIX & WINDOWS/^cพรทิพย์ โล่ห์เลขา.
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bอุษาการพิมพ์,^c2539
Tag 300^a215 หน้า.
Tag 650^aข่ายงานคอมพิวเตอร์
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.