ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม/ ยงยุทธ เกษสาคร.

 • Barcode: 00005
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: ยงยุทธ เกษสาคร.
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: เอส.แอนด์.จี.กราฟฟิค, 2546.
 • จำนวนหน้า: 372 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: พิมพ์ครั้งที่ 5.
 • หัวเรื่อง: ภาวะผู้นำ ผู้นำ การทำงานเป็นทีม
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 658.409 ย126ภ
 • สถานะหนังสือ: มีพร้อมบริการ

Views: 73

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 005^a3 พ.ค. 2553
Tag 008100503s||||||||th 000 0 tha d
Tag 082^a658.409^bย126ภ
Tag 100^aยงยุทธ เกษสาคร.
Tag 245^aภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม/^cยงยุทธ เกษสาคร.
Tag 250^aพิมพ์ครั้งที่ 5.
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bเอส.แอนด์.จี.กราฟฟิค,^c2546.
Tag 300^a372 หน้า.
Tag 650^aภาวะผู้นำ
^aผู้นำ
^aการทำงานเป็นทีม
Tag 850^aห้องสมุด สคบศ.