การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น/ ฝ่ายวิชาการคอมพิวเตอร์

 • Barcode: 00004
 • ประเภท: หนังสือ
 • ผู้แต่ง: -
 • สำนักพิมพ์: กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์, ม.ป.พ..
 • จำนวนหน้า: 118 หน้า.
 • พิมพ์ครั้งที่: -
 • หัวเรื่อง: -
 • หมวดหมู่หนังสือ: -
 • ISBN: -
 • NSBN: -
 • เลขเรียก: 004.67
 • สถานะหนังสือ: ถูกยืมแล้ว

Views: 36

สำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มี Review

กรุณา Login เพื่อเขียน Review

MARC 21 Information

Tag IDข้อมูล
Leader00000nam 2200000uu 4500
Tag 008100503s||||||||th 000 0 tha d
Tag 082^a004.67
Tag 110^aฝ่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ สยามคอมพิวเตอร์
Tag 245^aการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น/^cฝ่ายวิชาการคอมพิวเตอร์
Tag 260^aกรุงเทพฯ:^bไทยเจริญการพิมพ์,^cม.ป.พ..
Tag 300^a118 หน้า.